spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

KAKOVOST IN CERTIFICIRANJE PROIZVODNJE

 

Standard EN ISO 3834 predstavlja sistem vodenja varilne proizvodnje. V standardu so zbrana pravila in navodila za organizacijo varjenja in z njem povezanih procesov.

Glede na zahtevnost varilne proizvodnje proizvajalec izbere eno od treh zahtevnostnih stopenj:

 • obsežno: 2. del standarda
 • standardno: 3. del standarda
 • osnovno: 4. del standarda

stopnja zahtevnosti

vrsta proizvodnje

OBSEŽNA

EN ISO 3834-2

Tla?na oprema, zahtevne konstrukcije, oprema za energetiko, procesna oprema, plinovodi, železniška vozila, ladje in druga zahtevna varilna proizvodnja.

 

STANDARDNA

EN ISO 3834-3

Tla?na oprema, strojegradnja, nosilne konstrukcije, cisterne in silosi, cevovodi, industrijska oprema serijska strojna oprema, vzdrževanje


OSNOVNA

EN ISO 3834-4

Serijska proizvodnja, enostavne konstrukcije, notranje napeljave,  razni varjeni izdelki.

 

 

Certificiranje varilnih obratov

Proizvajalci, ki uvedejo vodenje proizvodnje po standardu EN ISO 3834 lahko dobijo mednarodni ali evropski certifikat.

Naštejmo nekaj osnovnih zahtev za pridobitev certifikata:

 • Koordinator varjenja mora biti evropski ali mednarodni varilni inženir, tehnolog ali specialist
 • Varilci, spenjalci in upravljavci varilnih naprav morajo biti certificirani
 • Varilni postopki naj bodo kvalificirani kakor zahtevajo produktni standardi
 • Podjetje naj ima navodila za varjenje in popise varilnih postopkov
 • Uvedena mora biti kontrola pred, med in po varjenju
 • Kontrolorji morajo biti certificirani po ISO 9712
 • Zagotovljen naj bo nadzor nad kakovostjo osnovnih in dodajnih materialov
 • Podjetje mora imeti uvedeno redno vzdrževanje varilne opreme
 • Podjetje mora imeti uveden pregled pogodb in na?rtov s stališ?a varjenja
 • Podjetje mora imeti nadzor nad delom podizvajalcev.
 • Podjetje mora hraniti zapise in dokumente ki kažejo sledljivost proizvodnje
 • Podjetje mora imeti poslovnik kakovosti za varilska dela.

Navedene zahteve veljajo za obširno in standardno stopnjo.

 

Certifikacijski organ je Slovensko društvo za varilno tehniko. Certifikate podeljuje Mednarodni inštitut za varilstvo in Evropska federacija za varilstvo. Seznam certificiranih proizvajalcev je objavljen na njeni spletni strani.

Pooblaš?eni presojevalci so: Nikolaj Samsa, dr. Uroš Zupanc, Andrej Intihar, dr. Arpad Koveš in Marko Kova?i?.

Slovenska podjetja imajo 50 veljavnih mednarodnih in evropskih certifikatov.

 

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
copyright 2010 Wyti - SDVT spacer.png, 0 kB