spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
aktualno

Erasmus logo

 

Project Welder Training Quality development No. -2014-1-LT01-KA202-000621

 

 

2st transnational project meeting

 

Work programme

20 10 2015

Ljubljana, Slovenia

Date – 20 10 2015

Time – 9-16.15 h

Venue – Slovensko drustvo za varilno tehniko (Slovenian Welding Society)

 

Institut za varilstvo, Ptujska 19, Ljubljana

Participating partners: LWA, VJLMTC, EA

 

Purpose of the meeting: Project Welder Training Quality development No. -2014-1-LT01-KA202-000621 activities discuss (Period 01 02 2015 – 20 10 2015).

 

Objectives of the meeting:

 1. Project-implementation review, activities implemented. Partners activities presentation (Powerpoint).
 2. International welder training programme and started pilot training (12 10 2015) presentation.
 3. Issues of ATB (Authorised Training Body) granting status.
 4. Discussion on partners administrative questions: projects activities monitoring and evaluation, information dissemination methods, amount of communication need, financial aspects etc.

9.00-9.15 h

Coffe. Registration of participants.

9.15-9.30 h

Introductory speech. Presentation of partners.

9.30-10.45 h

Welder Training Quality development project activities overview.

 • Created intellectual product presentation: International Welder's (IW) training programme and material.

Announcer Algirdas Daunoravičius.

 • Application for Authorised Training Body (ATB) Accreditation.

Announcer Algirdas Daunoravičius.

Discussion.

10.45-11.00 h

Coffee Break

 

11.00-12.00 h

Welder Training Quality development project activities overview.

 • SIWS activities presentation (Powerpoint). (Gabriel you have to prepare a presentation (slides of implemented and ongoing activities, problems).

Announcer Gabriel, Rihar

 • LWA Project activities presentation (Powerpoint).

Announcer Nikolaj‘ Višniakov.

Discussion.

12.00-13.00 h

Lunch

 

13.00-15.30 h

The online Team Leader Training Programme “E-WeldLead”.

 • Created intellectual product presentation: Team Leader training programme and material.
 • EA presentation.  (Announcer?)

 

Project management and inplementation discussion.

 • Project partner‘s budget implementation issues.
 • Project activities quality evaluation, publicity, and dissemination.

Announcer Algirdas Daunoravičius.

 

Discussion.

15.30-15.45 h

Coffe Break

 

15.20-16.15 h

Meeting summary. Developement of further action plans.

 

 

 

 

 

 

 

MEDNARODNA KVALIFIKACIJSKA SHEMA

Gabriel Janez Rihar

Slovensko društvo ta varilno tehniko, Ptujska 19, Ljubljana

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Povzetek: Mednarodni kvalifikacijski in certifikacijski sistem Evropske federacije za varjenje in mednarodnega inštituta za varilstvo zajema izobraževalne programe za inženirje tehnike, specialiste in mojstre varilstva ter varilne inšpektorje in konstruktorje. Posebna sheme se uporablja za certificiranje že omenjenega varilnega osebja. Za certificiranje obratov, ki uporabljajo varjenje, se uporablja shema na osnovi standarda ISO 3834. V mednarodno mrežo kvalifikacije in certificiranja varilnega osebja je vključenih 56 držav. Slovenja je od vsega začetka vključena v kvalifikacijsko shemo. Pri nas poteka mednarodno priznana specializacija za inženirje, tehnike, specialiste in inšpektorje varjenja.

Ključne besede: Evropska varilska federacija, Mednarodni inštitut za varilstvo, kvalifikacija in certificiranje varilnega osebja, mednarodni varilni inženir, mednarodni certificirani varilni inženir, koordinacija varjenja.

1. UVOD

Mednarodni kvalifikacijski in certifikacijski sistem v varilstvu razvijata in implementirata Evropska federacija za varilstvo (European Welding Federation EWF) in Mednarodni inštitut za varilstvo (International Welding Institut - IIW).

Mednarodni Inštitut je starejša organizacija. Leta 1948 je bila ustanovljena z namenom izmenjave znanja s področja varilstva. Strokovno in znanstveno delo poteka v okviru 26. komisij in delovnih skupinah. Člani imajo dostop do vseh dokumentov in publiciranega. Leta 1998 se je Mednarodni inštitut s sporazumom z Evropsko varilno federacijo vključil v mednarodni kvalifikacijski in certifikacijski sistem.

Evropska varilna federacija je bila ustanovljena leta 1992 z namenom, da vzpostavi enoten sistem izobraževanja varilskega osebja, ki ga bodo priznavale evropske države in bo podpiral evropsko standardizacijo. Kasneje je Federacija vzpostavila še sistem certificiranja varilnih obratov in varilnega osebja.

Danes je sitem izobraževanja in certificiranja obeh organizaciji povsem identičen. Udeleženci izobraževanja lahko kjerkoli po svetu dobijo mednarodno ali evropsko ali obe diplomi. Enako velja za certifikate.

Slovenija je sodelovala v obeh organizacijah od samega začetka, najprej v okviru Jugoslovanske delegacije nato kot samostojna članica.

Varjenje je posebna tehnologija pri kateri na ekonomsko sprejemljiv način ni mogoče s preskušanjem določiti kakovost izdelkov. Zato je zagotovitev kakovosti v varilstvu, ki naj bi zmanjšala možnost nastanka napak v proizvodnji, posebnega pomena. Vemo, da je osnovni pogoj za doseganje kakovosti je usposobljenost delavcev, ki sodelujejo v proizvodnem procesu. Izobraževanje in certificiranje varilcev je povsod po svetu že dolgo uveljavljen način zagotavljanja kakovosti. Sledilo je spoznanje, da ima pomembno vlogo v zagotavljanju kakovosti tehnično vodstvo: mojstri, tehnologi, inženirji in kontrolorji. Nekatere tehnično razvite države so že prej imela nacionalne sisteme kvalifikacije tehničnega vodstva v varilni proizvodnji. Evropska federacija za varjenje je na osnovi izkušen nekaterih evropskih držav ponudil harmoniziran sistem kvalifikacije inženirjev, tehnologov, in varilnih mojstrov. Kasneje so v sistem vključili še varilne inšpektorje in konstruktorje varjenih izdelkov.

Usposabljanje varilnih inženirjev, tehnologov in specialistov se je hitro uveljavilo v Evropi. Nato se je razširilo na bolj razvite države na ostalih celinah. Manj uspešen je program »mednarodni varilec«. Je predolg in predrag zato ga proizvajalci ne uporabljajo. Uveljavil se je samo v državah v katerih ga financirajo vladne organizacije.

2. KVALIFIKACIJA VARILNEGA OSEBJA

Kvalifikacijski sistem sestavlja mreža 56 držav. Čeprav je sistem mednarodni ga je do sedaj največ uporabljala Evropa. Evropske članice so izdale 70% vseh diplom, Azija in Oceanija 29,7%, Amerika samo 0,3%.

V zadnjem času se je stanje začelo spreminjati. Nemčija je vsa leta izdala največ diplom. V zadnjem času močno raste Kitajska, ki je že prehitela Nemčijo po številu izdanih diplom. (12.002 Kitajska,11.963 Nemčija, 2.333 Poljska, okoli 1000 Japonska Španija in Turčija).

Navedeni podatki ne kažejo povsem realne slike Pred letom 2000 so evropske države izdajale evropske diplome, ki niso vštete v prikazani statistiki.

Tabela kaže strukturo izdanih diplom.

Vrsta kvalifikacije

Kratica

Št. Izdanih diplom

Delež %

Mednarodni varilni inženir

IWE

42.757

33,6%

Mednarodni varilni tehnolog

IWT

9.290

7,8%

Mednarodni varilni specialist

IWS

36.060

29,2%

Mednarodni varilni mojster

IWP

3.606

3,0%

Mednarodni varilni inšpektor

IWIP

12.406

10,1%

Mednarodni varilec

IW

20.428

16,1%

Mednarodni konstruktor

IWSD

197

0,2%

Skupaj izdanih diplom do leta 2016

 

124.753

 

 

Za Slovenijo evropska shema ni predstavljala posebno novost. Že prej smo imeli v okviru jugoslovanske standardizacije tečaje za inženirje, tehnike in mojstre, ki se niso bistveno razlikovali od sedanjih mednarodnih programov. Za Slovenijo je značilno, da je izdala več IWT kot IWS diplom. V drugih državah namreč usposobijo dvakrat več specialistov kot tehnologov. Pri nas ne izobražujemo varilnih mojstrov, konstruktorjev in mednarodnih varilcev

Slovenija spada med bolj aktivne članice. Do leta 2006 smo izdajali evropske, po tem pa mednarodne diplome. Udeleženci katere koli specializacije lahko na svojo željo dobijo obe diplomi. Podatki o izdanih diplomah v Sloveniji se nahajajo v sledeči tabeli.

 

Vrsta kvalifikacije

Kratica

Št. Izdanih diplom

Delež %

Mednarodni varilni inženir

IWE

201

 

Evropski varilni inženir

EWE

138

 

Mednarodni varilni tehnolog

IWT

198

 

Evropski varilni tehnolog

EWT

63

 

Mednarodni varilni specialist

IWS

82

 

Mednarodni varilni inšpektor

IWIP

80

 

Evropski varilec

EW

45

 

Evropski koordinator varjenja

EWC

6

 

Skupaj izdanih diplom do leta 2016

 

813

 

 

Slovenski odbor je v sodelovanju z lokalnimi ustanovami deloval tudi v nekaterih drugih državah  V Srbiji smo izdali 47 diplom v Litvi 65 in v Italiji 31 diplom.

Kvalifikacijski sistem urejajo smernice in pravila. V smernicah so določeni učni programi, vpisni pogoji in način izvajanja izobraževanja. Pravila urejajo pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci izobraževanja.

Mednarodni inštitut in Evropska federacija imata skupni organ – Mednarodni avtorizacijski odbor (IAB), ki razvija izobraževalne programe in določa pravila za izvajanje mednarodno priznanih specializacij.

Mednarodni odbor pooblašča nacionalne odbore (ANB), ki vodijo izobraževanje in certificiranje v posameznih državah. Pri nas to funkcijo opravlja Slovensko društvo za varilno tehniko.

Izobraževanje izvajajo pooblaščeni izobraževalni centri (ATB). V Sloveniji je za kvalifikacijo varilnega osebja po mednarodni in evropski shemi pooblaščen Institut za varilstvo.

3. CERTIFICIRANJE VARILNEGA OSEBJA

Mednarodni inštitut in Evropska federacija sta razvili shemo certificiranja varilnega osebja. Nacionalni odbori lahko certificirajo varilne inženirje, tehnologe, specialiste in inšpektorje.

Kandidati morajo izkazati da, ima ustrezna znanja in kompetence. Dokazati morajo, da sledijo razvoju stroke. Tako postanejo Certificirani mednarodni ali evropski varilni inženirji, tehnologi specialisti ali inšpektorji. Certifikat velja tri leta, nato sledi recertificiranje.

Certificiranje tehničnega vodstva še ni tako uveljavljeno. V mednarodno mrežo je vključenih samo16 držav. Največ certifikatov je izdala Italija, sledijo Slovaška in Poljska. V Sloveniji je 18 certificiranih.

4. CERTIFICIRANJE PROIZVAJALCEV VARJENIH IZDELKOV

Mednarodni institut in Evropska varilska federacija sta prevzeli certifikacijsko shemo proizvajalcev varjenih izdelkov, ki temelji na standardu ISO 3834. Pooblaščene nacionalne organizacije lahko izdajajo certifikate Mednarodnega inštituta za varilstvo in Evropske varilne federacije. Certifikate proizvajalcem varjenih izdelkov lahki izdajajo tudi nacionalni akreditirani organi. Certifikati veljajo 5 let, nato sledi recertificiranje.

V mednarodno shemo organov za certificiranje proizvajalcev varjenih izdelkov je vključenih 26 držav. Največ veljavnih certifikatov ima Italija 564, sledi Kitajska z 379 in Hrvaška z 90 certifikati. Slovenija spada v krog bolj uspešnih držav. 77 Slovenskih podjetji ima veljavne mednarodne certifikate.

Standard ISO 3834, na katerem temelji certificiranje je uvedel pojem varilna koordinacija. Vsako podjetje, ki izvaja varilska dela mora imeti koordinatorja varjenja, ki je odgovoren za varilno proizvodnjo. Koordinator varjenje mora imeti ustrezno tehnično izobrazbo in dodatna znanja iz varilstva. Koordinacijo izvaja po pooblastilu vodstva podjetja. Standard pozna tri stopnje koordinacije: obširno, standardno in osnovno.

Mednarodna kvalifikacijska shema je namenjena predvsem izobraževanju koordinatorjev Razumljivo je, da brez znanja ni mogoče voditi varilni proces. Toda koordinator varjenja ni izobrazbeni profil temveč je funkcija v določenem podjetju. Z veljavnim standardom so dodatna varilska znanja, ki jih mora imeti koordinator določena z izobraževalnimi programi Evropske federacije. V praksi to pomeni, da morajo koordinatorji imeti mednarodno ali evropsko diplomo. Nova verzija standarda ISO 14731, ki bo kmalu stopila v veljavo, bo to področje liberalizirala. Toda brez varilskega znanja tudi v bodoče ne bo mogoče opravljati koordinacije.

5. ZAKLJUČEK

Harmoniziran kvalifikacijski sistem, ki sta ga uvedla Evropska federacija in Mednarodni inštitut je gotovo veliko doprinesel k razvoju varilne stroke. Številni udeleženci so dobili uporabno znanje, ki ga v okviru rednega šolstva ne bi dobili. Sistem največ uporabljajo evropske države, v zadnjem času tudi Azija.

Če sistem ocenjujemo bolj kritično, ugotovimo, da se ni razvijal in se ni dovolj prilagajal zahtevam industrije. Učni načrti so preveč splošni in preobsežni, preveč je administrativnih zahtev. Sistem temelji na treh stebrih: enotnih učnih načrtih, enotnem načinu izobraževanja in enotnem preverjanju znanja. Prva dva stebra dobro delujeta. Sistem harmoniziranih izpitov še ni na primerni ravni. Pričakujemo, da bo po 20 letih uporabe sedanje kvalifikacijske sheme prišel čas za korenito prenovo usmerjeno v usposabljanje osebja za delo na področju koordinacije varjenja.

 

The project is founded by European Union Erasmus+ Project

This information reflects the opinion of the author, National Agency and European Commission is not responsible for information Content, and use of it.

KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT “Welder Training Quality development”

No. 2014-1-LT01-KA202-000621

 

 

Erasmus logo

 

 

Sestanek projektne skupine v Ljubljani

20 oktobra 2015 je Slovensko društvo za varilno tehniko, ki je eden od partnerjev projekta organiziralo sestanek projektne skupine. Sestanka sta se udeležila predstavnika Tehnične univerze in predstavnika Izobraževalnega centra zavoda za zaposlovanje iz Litve. Projekt se imenuje »Razvoj izobraževanja varilcev (No.2014,1-LTO1-KA202-000621).

Projekt vodi »Vilnius Jerusalem Labour Market Training Center, ki se želi organizirati kot pooblaščena organizacija za usposabljanje varilcev po evropskih in mednarodnih programih (ATB –Authorised  Training Center). Za udeležence iz Litve bo projektna skupina organizirala pilotne tečaje za ročno obločno varjenje in varjenje v zaščitnih plinih.

Sestanek je potekal na Institutu za varilstvo v Ljubljani. Udeleženci sestanka so spoznali sistem izobraževanja varilcev pri nas. Ogledali so si opremo in laboratorije za mehanske in neporušitvene preiskave. Partnerji so izmenjali izkušnje na področju izobraževanja varilcev.

Projekt je financiran iz programa ERASMUS +.

Informacija  izraža avtorjevo stališče. Nacionalna agencija in Evropska komisija ne nosita odgovornosti za vsebino te informacije.

 

 

 

 

 

The last meeting of the project "Welding Training Quality Development" and the final project dissemination conference took place.

On 8-9 th of August 2017, project partners from Lithuania, Slovenia, and the United Kingdom gathered in Vilnius. Project partners discussed the experience gained during the project, changes in the partners institutions, review of Project partners commitments and their implementation; were talked of the quality of the intellectual products being developed during the project and the deadlines for their completion, dissemination, guidelines for further cooperation between the partners set.

At the end of the working day, project partners were offered a sightseeing tour to Trakai - the Lithuanian tourism symbol. Visited Užutrakis Manor house, Trakai Island Castle.

On 9 th of August 2017, project partners met at the Senate Hall of the Vilnius Gediminas Technical University, where the final project conference was held which theme was to introduce and discuss the possibilities of welders in international vocational education  system.

 

During the conference were presented the products created during the project, possibilities of using and developing these products, and talked about the continuity of the project and future perspectives. At the end of the event, a discussion was held on how to balance the requirements of enterprises for welders work and vocational training (training programs). Conference participants discussed the dissemination of best practice and opportunities for cooperation.

 

During the three year project implementation period, 7 project partner meetings took place in Lithuania, Slovenia and the United Kingdom. More than 15 dissemination events were organized in all the partner countries, inviting participants who are exceptionally interested in welding innovation. The project and Project products were presented to the delegations of Azerbaijan, Poland, Turkey, Ukraine, engineering companies, ministries, educational institutions.

 

Moments of the project partners meeting and conference:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Partner meeting in Newcastle

 

On 6-7 th of June 2017 meeting of partners in the project "Quality Development of Welding Training" took place in Newcastle, United Kingdom. The meeting was attended by representatives of the Vilniaus Jeruzalės Labour Markets Training Center (hereafter "Training Center"), Slovenian Welding Association, Lithuanian Welders Association and t Rocketman Studio Limited.

During the meeting, the interim results of the project were presented:

The first step towards achieving the objectives of the project was to increase the qualification of training center welder teachers. Teachers attended International Welding Specialists Course. One vocational teacher has been awarded International Welder Engineer's Certificate (IWE), and three teachers awarded International Welder Specialist Certificates (IWS).

Parallelly preparations held for organizing the training of international welder course. Reviewed and updated training center's management and quality system documentation. Created Quality Guide for an international welder training service. According to international requirements, a training base was prepared.

In cooperation with the partners in Lithuania and Slovenia, an international welder training program was created and its pilot-traning in Lithuania was carried out. From October 2015 till November 2016 14 students were studying for the International Welder Training Program trained. On 14 th of April 2017 Certificates were issued  justifying the International Welder's competency.

On 8th of April 2016 The training center has been officially awarded the IIW Authorized Training Certificate (ATB), which authorized the training of highly qualified welder workers in accordance with the international welder training program. This is the first vocational training institution in Lithuania authorized to train international welders.

During the meeting, the guidelines for further cooperation were discussed, in  training of international-level welders in Lithuania. The Slovenian partner recommended and shared the experience of Slovenia in order to create a functioning international welder system linked to the national welding system.

The project partners discussed additional project tasks foreseen by the project partners in Slovenia. The welding supervision curriculum was discussed with Slovenian  partner.

In free time, the partners from Lithuania,  met Newcastle City celebrities and visited Edinburgh, Scotland, the second largest city.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moments of the meeting:

 

Under  the Erasmus+ programme KA2 strategic partnership Project „Welder Training Quality development“   No. 2014-1-LT01-KA202-000621 The project is funded by the European Commission's Erasmus + program.

 

 

Predstavitev projekta v katerem kot partner sodeluje Slovensko društvo za varilno tehniko

 

Erasmus+ Programme main action (KA 2) Strategic Partnership Project Erasmus + "Welder Training Quality Development "No. 2014-1-LT01-KA202-000621. The project is funded by the Erasmus + program.

 

Naslov projekta: Razvoj programa usposabljanja varilcev s poudarkom na kakovosti.

Skrajšan angleški naslov: Welder Training Quality development (WTQuality)“

Partnerji v projektu:

 • Lithuanian welders association(Lithuania),
 • Slovensko društvo za varilno tehniko (Slovenia),
 • The Envirinmental Academy Ltd. (United Kingdom).

 

Trajanje projekta 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017

Namen projekta: Izboljšanje kakovosti izobraževanja varilnih strokovnjakov v Litvi na osnovi mednarodnih smernic in dobre prakse.

Produkti:

 • PO Vilnius Jerusalem Labour Market Training Centre bo pridobil status pooblaščenega izobraževalnega centra za v okviru sistema Mednarodnega inštituta za varilstvo in Evropske federacije za varjenje.
 • V okviru projekta se bodo izdelali učni načrti in učno gradivo za smer mednarodni varilec.
 • Razvili bomo sistem izobraževanja, ki ga bodo izvajali izbrani vodje skupin. Na ta način bomo na pilotnem tečaju usposobili 10 mednarodnih varilcev in 15 vodij izobraževalnih skupin.

Pričel se je pilotni projekt izobraževanja varilcev po mednarodnih programih.

V oktobru 2015 je Vilnius Jerusalem Labour Market Training Center  (Izobraževalni center zavoda za izobraževanje) pričel z izobraževanjem pilotne skupine  varilcev v okviru projekta Erasmus +  po programu  KA2 Strateški partnerski projekt »Izboljšanje  kakovosti izobraževanja varilcev No. 2014-1-LT01-KA202-000621«.

Na usposabljanje, ki bo potekalo v treh stopnjah se je prijavilo 30 udeležencev. Prvega tečaja ročnega obločnega varjenja se udeležuje 14 varilcev. Ko bodo opravili vse obveznosti bodo prejeli diplomo Mednarodnega inštituta za varilstvo. Usposabljanje vodi skupina izkušenih inštruktorjev, ki ima diplome mednarodnih specialistov in inženirjev varilstva.

Projekt je financiran iz programa ERASMUS +.

Informacija  izraža avtorjevo stališče. Nacionalna agencija in Evropska komisija ne nosita odgovornosti za vsebino te informacije.

Sestanek projektne skupine v Ljubljani

V oktobru 2015 je Slovensko društvo za varilno tehniko, ki je eden od partnerjev projekta organiziralo sestanek projektne skupine. Sestanka sta se udeležila predstavnika Tehnične univerze in predstavnika Izobraževalnega centra zavoda za zaposlovanje iz Litve. Projekt se imenuje »Razvoj izobraževanja varilcev (No.2014,1-LTO1-KA202-000621)«.

Projekt vodi »Vilnius Jerusalem Labour Market Training Center, ki se želi organizirati kot pooblaščena organizacija za usposabljanje varilcev po evropskih in mednarodnih programih (ATB –Authorised  Training Center). Za udeležence iz Litve bo projektna skupina organizirala pilotne tečaje za ročno obločno varjenje in varjenje v zaščitnih plinih.

Sestanek je potekal na Institutu za varilstvo v Ljubljani. Udeleženci sestanka so spoznali sistem izobraževanja varilcev pri nas. Ogledali so si opremo in laboratorije za mehanske in neporušitvene preiskave. Partnerji so izmenjali izkušnje na področju izobraževanja varilcev.

Projekt je financiran iz programa ERASMUS +.

Informacija  izraža avtorjevo stališče. Nacionalna agencija in Evropska komisija ne nosita odgovornosti za vsebino te informacije.

 

Erasmus logo

 

International welder pilot training audit carried out

 

On the 31 st. Of March „ Welding training quality development“ project partner meeting carried out. Meeting attended Public organization Vilniaus Jeruzalės labour market training centre (training center) representatives, Slovenian Welding Association representative - Gabriel Rihar, Lithuanian Welders Association Director Nikolaj Višniakov.

During the meeting project implementation issues were discussed. International welder‘s pilot training audit was carried out. During the audit there a positive evaluation was given for training center to organize an international welding courses: training center management and quality system governing documents meet the requirements of Authorised Training Body (ATB) accreditation. For international welder‘s training created ATB quality manual and accompanying documents. Four training center welding teachers raised their qualification. Teachers listened International welding specialist course. One teacher gained International welding engineer's certificate (IWE), three - International welding specialist certificates (IWS). International welding training program and material evaluated properly. Also there was analyzed ongoing international welder‘s course examination procedure and the accompanying documents.

 

Project partners visited the international welding participants practical training places.

• Since 12th of October 2015 international welding courses attend 14 participants.

• Four exams of international welder course were held.

• Four participants gained ISO 9606 certificatea of MMA welding process - Manual arc welding.

 

„Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės projektas

Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 „Welder Training Quality development“. Projektas finansuojamas Europos Komisijos „Erasmus+“ programos lėšomis.

Slika1

 

Slika2

 

Erasmus logo

Delegacija iz Adzerbajdžana je obiskala PO Vilnius Jerusalem Labour Market Training Center

 

PO Vilnius Jerusalem Labour Market Training Center (nadalje - VJDRMC) je eden največjih izobraževalnih centrov v Litvi. Center ima najmodernejšo izobraževalno ustanovo za varjenje na Baltiku.

Delegacija je bila sestavljena iz Ministrstva za izobraževanje Adzerbejdžana, predstavnikov delodajalcev in predstavnikov izobraževalnega centra. Delegacija je pregledala litvanski izobraževalni sistem in trende izobraževanja v Litvi.

VJRMC je predstavil projekt, ki poteka pod naslovom: Razvoj sistema izobraževanja varilcev No. 2014-1-LT01-KA202-000621. Izobraževalni center bo pridobil status ATB (Pooblaščen izobraževalni center). Izobraževanje varilcev v VJDRMC bo potekalo po sistemu, ki ga je razvil Mednarodni institut za varilstvo.

Gostitelji so gostom predstavili enega od kreativnih projektov - neformalno usposabljanje varilcev. Po omenjenem programu izobraževalni center usposablja varilce po nacionalnih zahtevah. V bodoče bodo udeleženci, ki bodo uspešno zaključili usposabljanje in opravili vse izpite dobili diplome Mednarodnega instituta za varilstvo.

Ta informacija odraža stališča avtorjev. Nacionalna agencija in Evropska komisija ni odgovorna za vsebino dokumenta.

 


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
copyright 2010 Wyti - SDVT spacer.png, 0 kB