spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
aktualno

Predstavitev projekta v katerem kot partner sodeluje Slovensko društvo za varilno tehniko

 

Erasmus+ Programme main action (KA 2) Strategic Partnership Project Erasmus + "Welder Training Quality Development "No. 2014-1-LT01-KA202-000621. The project is funded by the Erasmus + program.

 

Naslov projekta: Razvoj programa usposabljanja varilcev s poudarkom na kakovosti.

Skrajšan angleški naslov: Welder Training Quality development (WTQuality)“

Partnerji v projektu:

  • Lithuanian welders association(Lithuania),
  • Slovensko društvo za varilno tehniko (Slovenia),
  • The Envirinmental Academy Ltd. (United Kingdom).

 

Trajanje projekta 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017

Namen projekta: Izboljšanje kakovosti izobraževanja varilnih strokovnjakov v Litvi na osnovi mednarodnih smernic in dobre prakse.

Produkti:

  • PO Vilnius Jerusalem Labour Market Training Centre bo pridobil status pooblaščenega izobraževalnega centra za v okviru sistema Mednarodnega inštituta za varilstvo in Evropske federacije za varjenje.
  • V okviru projekta se bodo izdelali učni načrti in učno gradivo za smer mednarodni varilec.
  • Razvili bomo sistem izobraževanja, ki ga bodo izvajali izbrani vodje skupin. Na ta način bomo na pilotnem tečaju usposobili 10 mednarodnih varilcev in 15 vodij izobraževalnih skupin.

Pričel se je pilotni projekt izobraževanja varilcev po mednarodnih programih.

V oktobru 2015 je Vilnius Jerusalem Labour Market Training Center  (Izobraževalni center zavoda za izobraževanje) pričel z izobraževanjem pilotne skupine  varilcev v okviru projekta Erasmus +  po programu  KA2 Strateški partnerski projekt »Izboljšanje  kakovosti izobraževanja varilcev No. 2014-1-LT01-KA202-000621«.

Na usposabljanje, ki bo potekalo v treh stopnjah se je prijavilo 30 udeležencev. Prvega tečaja ročnega obločnega varjenja se udeležuje 14 varilcev. Ko bodo opravili vse obveznosti bodo prejeli diplomo Mednarodnega inštituta za varilstvo. Usposabljanje vodi skupina izkušenih inštruktorjev, ki ima diplome mednarodnih specialistov in inženirjev varilstva.

Projekt je financiran iz programa ERASMUS +.

Informacija  izraža avtorjevo stališče. Nacionalna agencija in Evropska komisija ne nosita odgovornosti za vsebino te informacije.

Sestanek projektne skupine v Ljubljani

V oktobru 2015 je Slovensko društvo za varilno tehniko, ki je eden od partnerjev projekta organiziralo sestanek projektne skupine. Sestanka sta se udeležila predstavnika Tehnične univerze in predstavnika Izobraževalnega centra zavoda za zaposlovanje iz Litve. Projekt se imenuje »Razvoj izobraževanja varilcev (No.2014,1-LTO1-KA202-000621)«.

Projekt vodi »Vilnius Jerusalem Labour Market Training Center, ki se želi organizirati kot pooblaščena organizacija za usposabljanje varilcev po evropskih in mednarodnih programih (ATB –Authorised  Training Center). Za udeležence iz Litve bo projektna skupina organizirala pilotne tečaje za ročno obločno varjenje in varjenje v zaščitnih plinih.

Sestanek je potekal na Institutu za varilstvo v Ljubljani. Udeleženci sestanka so spoznali sistem izobraževanja varilcev pri nas. Ogledali so si opremo in laboratorije za mehanske in neporušitvene preiskave. Partnerji so izmenjali izkušnje na področju izobraževanja varilcev.

Projekt je financiran iz programa ERASMUS +.

Informacija  izraža avtorjevo stališče. Nacionalna agencija in Evropska komisija ne nosita odgovornosti za vsebino te informacije.

 

Erasmus logo

 

International welder pilot training audit carried out

 

On the 31 st. Of March „ Welding training quality development“ project partner meeting carried out. Meeting attended Public organization Vilniaus Jeruzalės labour market training centre (training center) representatives, Slovenian Welding Association representative - Gabriel Rihar, Lithuanian Welders Association Director Nikolaj Višniakov.

During the meeting project implementation issues were discussed. International welder‘s pilot training audit was carried out. During the audit there a positive evaluation was given for training center to organize an international welding courses: training center management and quality system governing documents meet the requirements of Authorised Training Body (ATB) accreditation. For international welder‘s training created ATB quality manual and accompanying documents. Four training center welding teachers raised their qualification. Teachers listened International welding specialist course. One teacher gained International welding engineer's certificate (IWE), three - International welding specialist certificates (IWS). International welding training program and material evaluated properly. Also there was analyzed ongoing international welder‘s course examination procedure and the accompanying documents.

 

Project partners visited the international welding participants practical training places.

• Since 12th of October 2015 international welding courses attend 14 participants.

• Four exams of international welder course were held.

• Four participants gained ISO 9606 certificatea of MMA welding process - Manual arc welding.

 

„Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės projektas

Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 „Welder Training Quality development“. Projektas finansuojamas Europos Komisijos „Erasmus+“ programos lėšomis.

Slika1

 

Slika2

 

Erasmus logo

Delegacija iz Adzerbajdžana je obiskala PO Vilnius Jerusalem Labour Market Training Center

 

PO Vilnius Jerusalem Labour Market Training Center (nadalje - VJDRMC) je eden največjih izobraževalnih centrov v Litvi. Center ima najmodernejšo izobraževalno ustanovo za varjenje na Baltiku.

Delegacija je bila sestavljena iz Ministrstva za izobraževanje Adzerbejdžana, predstavnikov delodajalcev in predstavnikov izobraževalnega centra. Delegacija je pregledala litvanski izobraževalni sistem in trende izobraževanja v Litvi.

VJRMC je predstavil projekt, ki poteka pod naslovom: Razvoj sistema izobraževanja varilcev No. 2014-1-LT01-KA202-000621. Izobraževalni center bo pridobil status ATB (Pooblaščen izobraževalni center). Izobraževanje varilcev v VJDRMC bo potekalo po sistemu, ki ga je razvil Mednarodni institut za varilstvo.

Gostitelji so gostom predstavili enega od kreativnih projektov - neformalno usposabljanje varilcev. Po omenjenem programu izobraževalni center usposablja varilce po nacionalnih zahtevah. V bodoče bodo udeleženci, ki bodo uspešno zaključili usposabljanje in opravili vse izpite dobili diplome Mednarodnega instituta za varilstvo.

Ta informacija odraža stališča avtorjev. Nacionalna agencija in Evropska komisija ni odgovorna za vsebino dokumenta.

 


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
copyright 2010 Wyti - SDVT spacer.png, 0 kB