spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
IZOBRAŽEVANJE VARILNEGA OSEBJA

Slovensko društvo za varilno tehniko je pooblaščena organizacija za izobraževanje varilnega osebja po evropskih in mednarodnih programih v skladu s  standardom EN ISO 14731.

Izvajamo sledeče specializacije:

 • mednarodni in evropski varilni inženir, IWE, EWE,
 • mednarodni in evropski varilni tehnolog, IWT, EWT
 • mednarodni varilni in evropski specialist, IWS, EWS
 • mednarodni varilni inšpektor, IWIP.

Imetniki diplom lahko dobijo osebne pečate.

Vstopni pogoji:

 • Varilni inženir lahko postane tisti, ki je končal študij na univerzi in je pridobil visokošolsko diplomo tehnične smeri (najmanj prva bolonjska stopnja).
 • Varilni tehnologi za vpis potrebujejo spričevalo štiriletne srednje strokovne šole.
 • Varilni specialisti mora imeti poklicno šolo in 2 leti ustrezne prakse. Stari morajo biti najmanj 20 let.
 • Izobraževanje varilnih inšpektorjev poteka na vseh treh stopnjah (poklicna in srednješolska izobrazba, ter visoka izobrazba)

Do sedaj je bilo v svetu izdanih več kot 50.000 mednarodnih in evropskih diplom, od tega:

 • 20.000 diplom za specialiste – IWS/EWS
 • 18.000 diplom za inženirje – IWE/EWE
 • 6.000 diplom  tehnologe – IWT/EWT
 • 4.500 diplom za varilce - IW
 • 2.000 diplom za mednarodne inšpektorje – IWIP

Slovensko društvo za varilno tehniko v Sloveniji je izdalo sledeče diplome:

 • 180 diplom evropski varilni inženir – EWE
 • 200 diplom mednarodni varilni inženir - IWE
 • 70 diplom evropski varilni tehnolog -  EWT
 • 150 diplom mednarodni varilski tehnolog -IWT
 • 90 diplom mednarodni varilski specialist - IWS
 • 70 diplom mednarodni varilski inšpektor - IWIP
 • 50 diplom evropski varilec – EW

Pooblaščen izobraževalni center: (ATB):

Institut za varilstvo d.o.o.

Enota Ljubljana (dr. Miloš Jovanović: 041 899 397)

Enota Maribor (dr. Arpad Köveš: 041 694 006)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
copyright 2010 Wyti - SDVT spacer.png, 0 kB