spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

 

Pregled važnejših standardov

 

OZNAČEVANJE

EN ISO 4063:2010

Seznam načinov in številčne oznake

Nomenclature of processes and reference numbers

EN ISO 6947:2011

Položaji pri varjenju - Definicije kotov nagiba in zasuka

Working positions - Definitions of angles of slope and rotation

ISO 2553:2013

Simbolično prikazovanje na risbah (SO 2552:1992)

Symbolic representation on drawings

EN ISO 9692-1:2003

Priporočila za pripravo zvarnih robov na jeklih

Recommendations for joint preparation

EN ISO 6520-1:2007

Klasifikacija geometrijskih nepopolnosti v kovinskih materialih

Classification of geometric imperfections in metallic materials

 

 

PRIPOROČILA ZA VARJENJE

EN 1011-1:2009

1. del: Splošni napotek za obločno varjenje

Part 1: General guidance for arc welding

EN 1011-2:2001

2. del: Obločno varjenje feritnih jekel

Part 2: Arc welding of ferritic steels

EN 1011-3:2000

3. del: Obločno varjenje nerjavnih jekel

Part 3: Arc welding of stainless steels

 

 

CERTIFICIRANJE VARILCEV

EN 287-1:2011

Preskušanje varilcev - Talilno varjenje - 1. del: Jekla (Zamenjuje ga ISO 9606-1)

Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels

EN ISO 9606-2:2005

2. del: Aluminij in aluminijeve zlitine

Part 2: Aluminium and aluminium alloys

EN ISO 9606-1:2013

Preskušanje varilcev - Talilno varjenje - 1. del: Jeklo

Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels

ISO 14732:2013

Preskušanje usposobljenosti varilcev za popolnoma mehanizirano talilno in uporovno varjenje kovinskih materialov.

Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials (ISO 14732:2013) 

 

VARILNI POSTOPKI

EN ISO 15614-1:2004

Preskus postopka varjenja. Obločno in plinsko varjenje jekel in niklja.

Specification and qualification of welding procedures for metallic materia.

EN ISO 15609-1:2004

Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale.

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials.

OPOMBA

Poznamo standarde za kvalifikacijo varilnih postopkov na osnovi prej pridobljenih rezultatov. Taki standardi so: EN ISO 15607, 15610,15611,15612 in 15613. V praksi največ uporabljamo standard EN ISO 15614, ki temelji na laboratorijskem preskušanju zvarov.

 

 

KAKOVOST IN KOORDINACIJA VARJENJA

EN ISO 3834-1:2006

Merila za izbiro stopenj sprejemljivosti

Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements

EN ISO 3834-2:2006

Obširnejše zahteve za kakovost

Comprehensive quality requirements

EN ISO 3834-3:2006

Standardne zahteve za kakovost

Standard quality requirements

EN ISO 3834-4:2006

Osnovne zahteve za kakovost

Elementary quality requirements

EN ISO 3834-5:2006

Referenčni dokumenti

Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements

EN ISO 14731:2006

Koordinacija varilnih del – Naloge in odgovornosti

Welding coordination - Tasks and responsibilities

 

 

KONTROLA IN PRESKUŠANJE

EN ISO 17635:2010

Neporušitvene preiskave zvarnih spojev - Splošna pravila za kovinske materiale

Non-destructive examination of welds - General rules for metallic materials

EN ISO 17637:2011

Neporušitvene preiskave talilnih zvarov. Vizualna preiskava

Non-destructive examination of fusion welds - Visual examination

EN ISO 13916:1996

Navodilo za merjenje temperature predgrevanja, medvarkovne temperature in temperature dogrevanja

Guidance on the measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature

EN ISO 9712:2012

Kvalificiranje in certificiranje osebja za neporušitvene preiskave - Splošna načela

Qualification and certification of NDT personnel - General principles

EN 10204:2004

Kovinski izdelki – Vrste certifikatov kontrole

Metallic products - Types of inspection documents

 

 

STOPNJE SPREJEMLJIVOSTI

EN ISO 5817:2014

Stopnje sprejemljivosti nepravilnosti

Quality levels for imperfections

EN 12517-1:2006

Ocenjevanje zvarnih spojev na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah z radiografijo - Stopnje sprejemljivosti

Evaluation of welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys by radiography - Acceptance levels

EN ISO 11666:2010

Ultrazvočno preskušanje - Stopnje sprejemljivosti

Ultrasonic testing of welded joints - Acceptance levels

EN ISO 23279:2011

Ultrazvočno preskušanje - Karakterizacija indikacij v zvarih

Ultrasonic testing - Characterization of indications in welds

EN ISO 23277:2010

Preskušanje zvarnih spojev s penetranti - Stopnje sprejemljivosti

Penetrant testing of welds - Acceptance levels

EN ISO 23278:2010

Preskušanje zvarnih spojev z magnetnimi delci - Stopnje sprejemljivosti

Magnetic particle testing of welds - Acceptance levels

 

 

DODAJNI MATERIALI

OZNAKA

NASLOV STANDARDA

OSNOVNI MATERIAL

ISO 2560:2010

Dodajni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode za obločno varjenje nelegiranih in drobnozrnatih jekel - Razvrstitev (ISO 2560:2009)

Nelegirana in drobnozrnata jekla.

Nelegirana in drobnozrnata jekla.

Nelegirana in drobnozrnata jekla.

Nelegirana in drobnozrnata jekla.

Nelegirana in drobnozrnata jekla.

ISO 17632:2013

Dodajni materiali za varjenje - Polnjene žice za obločno varjenje nelegiranih in drobnozrnatih jekel po MIG/MAG - Razvrstitev

ISO

636:2013

Palice, žice in čisti vari pri varjenju nelegiranih in drobnozrnatih jekel po TIG - Razvrstitev (ISO/DIS 636:2013)

ISO 17632:2013

Dodajni materiali za varjenje - Polnjene žice za obločno varjenje nelegiranih in drobnozrnatih jekel po MIG/MAG - Razvrstitev (ISO/DIS 17632:2013)

ISO 14171:2010

Dodajni in potrošni materiali za varjenje - Žice, strženske žice in kombinacije žica/prašek za obločno varjenje pod praškom nelegiranih in finozrnatih jekel - Razvrstitev (ISO 14171:2010)

ISO 18275:2011

Dodajni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje visokotrdnih jekel - Razvrstitev

Visokotrdna jekla

Visokotrdna jekla

Visokotrdna jekla

Visokotrdna jekla

ISO 16834:

Dodajni in pomožni materiali - Žice in palice ter vari za obločno varjenje visokotrdnostnih jekel v zaščitnih plinih - Razvrščanje

ISO 26304:2011

Dodajni in potroši materiali za varjenje - Žice, strženske žice in kombinacije žic in praškov za varjenje visokotrdnih jekel po EPP - Razvrstitev

ISO 3581:2003

Dodajni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje nerjavnih in ognjeodpornih jekel - Klasifikacija (ISO 3581:2003+Cor 1:2008+Amd 1:2011

Nerjavna in ognjeodporna jekla

Nerjavna in ognjeodporna jekla

Nerjavna in ognjeodporna jekla

Nerjavna in ognjeodporna jekla

ISO 17633:2010

Dodajni materiali za varjenje - Strženske žice in samozaščitne žice iz cevi ter palice za obločno varjenje nerjavnih in ognjeodpornih jekel - Razvrščanje

ISO 14343:2009

Dodajni materiali za varjenje - Žične elektrode, trakovi, žice in palice za obločno varjenje nerjavnih in ognjeodpornih jekel - Razvrstitev (ISO 14343:2009)

ISO 18276:2005

Dodajni materiali za varjenje – Strženske žice iz cevi za obločno varjenje nerjavnih in ognjeodpornih jekel v zaščitnem plinu in brez zaščite – Razvrščanje (ISO 18276:2005)

ISO 3580:2010

slovensko: Dodajni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode za obločno varjenje jekel, odpornih proti lezenju - Razvrstitev

Kotlovska jekla

Kotlovska jekla

Kotlovska jekla

Kotlovska jekla

Kotlovska jekla

ISO 21952:2012

Dodajni materiali za varjenje - Žice in palice za obločno varjenje v zaščitnih plinih jekel, odpornih proti lezenju - Razvrstitev (ISO 21952:2012)

ISO

17634:2014

Dodajni materiali za varjenje - Strženske žice iz cevi za obločno varjenje jekel, odpornih na lezenje v zaščitnem plinu - Razvrščanje (ISO/DIS 17634:2014)

ISO 24598:2012

Dodajni materiali za varjenje - Žične elektrode, polnjene žice in kombinacije žic in praškov za varjenje pod praškom jekel, odpornih proti lezenju - Razvrstitev (ISO 24598:2012)

ISO 1071:2014

Dodajni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode, žice, palice in cevne strženske elektrode za talilno varjenje litega železa - Razvrstitev (ISO/DIS 1071:2014)

Lito železo

ISO

14172:2013

Dodajni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje niklja in njegovih zlitin - Razvrstitev (ISO/DIS 14172:2013)

Nikelj in zlitine

Nikelj in zlitine

Nikelj in zlitine

ISO 18274:2010

Dodajni materiali za varjenje - Žične in tračne elektrode, žice in palice za talilno varjenje niklja in nikljevih zlitin - Razvrstitev (ISO 18274:2010)

ISO 24373:2008

Dodajni materiali za varjenje - Masivne žice in palice za talilno varjenje bakra in bakrovih zlitin - Razvrstitev (ISO 24373:2008)

Baker in zlitine

ISO 18273:2004

Dodajni materiali za varjenje - Žice in palice za varjenje aluminija in aluminijevih zlitin - Razvrstitev

Aluminij in zlitine

ISO 24034:2005

Dodajni materiali za varjenje - Masivne žice in palice za talilno varjenje titana in titanovih zlitin - Razvrstitev - Dopolnilo 1 (ISO 24034:2005/Amd 1:2008)

Titan in zlitine

 

PRODUKTNI STANDARDI

 

EN 1090-1:2009+A1:2012

Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 1. del:Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

EN 1090-2:2008+A1:2012

Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 2. del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures

EN 1090-3:2008

Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 3. del: Tehnične zahteve za aluminijaste konstrukcije Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures

EN 13480-1:2002

Kovinski industrijski cevovodi

Metallic industrial piping

EN 12732:2013+A1

Sistemi oskrbe s plinom - Varjenje jeklenih cevovodov - Funkcionalne zahteve

Gas supply systems - Welding steel pipework - Functional requirements

EN 1775:2008

Oskrba s plinom - Plinovod za stavbe - Najvišji delovni tlak do vključno 5 bar - Funkcionalna priporočila

Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure less than or equal to 5 bar

EN 15085-4:2008

Železniške naprave - Varjenje železniških vozil in elementov - 4.del: Zahteve za proizvodnjo

Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 4: Productions requirements

 

 

KOVINSKI MATERIALI

 

EN 10027-1:2005

Sistemi označevanja jekel – 1. del: Oznake jekel

2. del: Številčni sistem

Designation systems for steels - Part 1: Steel names

Part 2: Numerical system

EN 10025-2:2005

Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel

Hot rolled products of structural steels

EN 10210-1:2006

Vroče izdelani iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel

Hot finished structural of non-alloy and fine grain steels

EN 10088-1:2005

Seznam nerjavnih jekel

List of stainless steels

EN 10028-3:2009

Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode

Flat products made of steels for pressure purposes

EN 573:2009

Aluminij in aluminijeve zlitine

Aluminium and aluminium alloys

CEN ISO/TR 15608:2006

Smernice za razvrščanje kovinskih materialov v skupine

Guidelines for a metallic materials grouping system

 

TLAČNA OPREMA:

  • SIST EN 13445-1 ang (2002.11) /// Neogrevane tlačne posode - 1. Splošno
  • SIST EN 13445-2 ang (2002.11) /// Neogrevane tlačne posode - 2. Materiali
  • SIST EN 13445-3 ang (2002.11) /// Neogrevane tlačne posode - 3. Konstruiranje
  • SIST EN 13445-4 ang (2002.11) /// Neogrevane tlačne posode - 4. Proizvodna
  • SIST EN 13445-5 ang (2002.11) /// Neogrevane tlačne posode - 5. Kontrola in preskušanje
  • SIST EN 13445-6 ang (2002.11) /// Neogrevane tlačne posode - 6. Zahteve za konstruiranje in proizvodnjo tlačnih posod in tlačnih delov posode iz sive litine s kroglastim grafitom
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
copyright 2010 Wyti - SDVT spacer.png, 0 kB